Hrvatski
Home

|

About Us

|

Services

|

Price List

|

Our Demand

|

Location

|

Contact

Properties for sale

Offer by places

Properties for sale

Offer by types

Properties for rent

Offer by places

Properties for rent

Offer by types
CJENIK

posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina.

Agencije su za obavljeno posredovanje obvezne naplatiti proviziju.


KUPOPRODAJA

Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.

Najviša ukupna provizija: 6 %
Najniža ukupna provizija: 4% ali ne i manje od 4000,00kn


PRODAJA

Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja)
2min – 4max %


KUPNJA

Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca)
2min - 3max %


PROVIZIJA

se naplaćuje od kupca i od prodavatelja temeljem Ugovora o posredovanju u kupoprodaji nekretnine.ZAMJENA

Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak
se računa od vrijednosti nekretnine koju je pojedina strana stekla zamjenom.
2min - 3max %

Copyright © Deranja Konavle d.o.o. - Gruda